Anbefalt litteratur om svartebøker i Norge

Vi har en lang tradisjon for såkalte svartebøker (nevnt i Episode 1) i Norge. En rekke av disse er i dag digitalisert og tilgjengelig for allmenheten, mange av dem også som transkriberte utgaver. Her finner du linker til noen ressurser:

Vinjeboka og andre digitale svartebøker

Bla i den digitale faksimilien av Vinjeboka, eller les i andre gamle svartebøker på Trolldomsarkivet.

Anbefalt litteratur fra Universitetet i Oslo

Følgende litteraturliste er hentet fra Universitetet i Oslo:

Tekstutgaver
(hele eller deler av svartebøker)

Disse tekstutgavene inneholder også mer eller mindre fyldige vitenskaplige innledninger:

 • Amundsen, Arne Bugge 1987. Svarteboken fra Borge. Sarpsborg.
 • Bang, Anton Chr. 2005. Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter. Kristiania 1901-1902 (faksimileutgave Oslo 2005).
 • Espeland, Velle 1974. Svartbok frå Gudbrandsdalen. Oslo.
 • Hotvet, Ole Steensen. 1980. Læge-Bog vedkommende Mennisker, Hæster og Kiør: Hotvet udi Holden, Nedre Tellemarken 1794. Gjermundsen, Arne Johan (red. ). Ulefoss 1980.
 • Svartboka. Kristian Østberg (utg.). Oslo 1925 (1927).
 • The Black Books of Elverum. Mary S. Rustad (ed. & transl. ). Lakeville, Minn. 1999.
 • Vinjeboka. Den eldste svartebok fra norsk middelalder. Oskar Garstein (utg. ). Oslo 1993.

Litteratur om svartebøker

 • Edsmann, C-M 1959: ”Svartekonstböcker i Sägen och Historia”, i Saga och Sed. Uppsala 1959, s. 160-168.
 • Edsmann, C-M 1962: ”Sjätte och sjuende Mosebok”, Saga och Sed. Uppsala 1962, s. 63-102.
 • Davies, Owen 2009: Grimoires. A History of Magic Books. Oxford.
 • Grambo, Ronald 1979: Norske trollformler og magiske ritualer. Oslo
 • Hødnebø, Finn 1974: ”Trolldomsbøker”, i Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, bind XVIII, Oslo, sp. 670-674.
 • Klintberg, Bengt af 1980: Svenska trollformler. Tidens förlag/FIBs lyrikklubb.
 • Munthe, Wilhem 1926: ”Svarteboka”, i Boken om bøker, I. Jæger, H. & Sommerfeldt, W.P. (utg. ). Oslo s. 86-93.
 • Ohrvik, Ane 2013: “Knowledge Making and Authorization Strategies: A Study of an Eighteenth Century Manuscript Culture.” In: Making sense as cultural practice – Historical perspectives (1000-1700), Mainzer Historische Kulturwissenschaften. S. 75-92.
 • Ohrvik, Ane 2012: ”’…for all honest Christian and science-loving readers’: Religious encounters in early modern Norwegian black books.” I: Arv. Nordic Yearbook of Folklore, Vol. 68. S. 7-26.
 • Ohrvik, Ane 2011. Autorisering i norske svartebøker. En studie av forfatterskap i Cyprianus Konstbog. I: Esborg, Line, Kyrre kverndokk og Leiv Sem (red) Or gamalt. Nye perspektiver på folkeminner, s119-141. I serie: ISK vol CXL/NFL165.
 • Ohrvik, Ane 2011. Conceptualizing knowledge in early Modern Norway. A study of paratexts in Norwegian Black Books. PhD,UiO 2011.
 • Stokker, Kathleen 2001: “Narratives on Magic and Healing. Oldtidens Sortebog in Norway and the New Land” i Scandinavian Studies, Vol. 73, Issue 3, fall 2001.

Kilde: https://www.hf.uio.no/ikos/tjenester/kunnskap/samlinger/norsk-folkeminnesamling/trolldom/svarteboker/anbefalt-litteratur/ (Sist endret 14. okt. 2019).


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *